Algemene Voorwaarden

De Voorzieningenwijzer adviseert deelnemers onder andere over mogelijke besparingen. Dit leidt ertoe dat sommige deelnemers besluiten over te stappen naar een andere marktpartij, bijvoorbeeld een andere zorgverzekeraar.

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst (bijvoorbeeld het afsluiten van een zorgverzekering) de algemene voorwaarden te verstrekken.

Naam en adres

Onze adresgegevens luiden:

Zorgweb B.V.
Dokter van Lookeren Campagneweg 3
8025 BX Zwolle

Wij zijn telefonisch te bereiken op: 038 – 455 40 60
Wij zijn per e-mail te bereiken via: info@zorgweb.nl

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12041244. Op grond van deze vergunning mogen wij adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen.

Aard van onze dienstverlening

Wij kunnen u op de volgende manieren van dienst zijn.

  1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om uw ziektekostenverzekering.
  2. Wij kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van uw ziektekostenverzekering.
  3. Wij kunnen u een compleet advies geven over uw ziektekostenverzekering en begeleiden bij het afsluiten van de geselecteerde verzekering, waarbij onze dienstverlening stopt op het moment dat de betreffende verzekering is gesloten.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten via klacht@zorgweb.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 8 999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.015166

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Selectie van aanbieders

Wij vergelijken de producten van een groot aantal aanbieders.

Onze beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden enkel gefinancierd door onze opdrachtgevers: woningcorporaties, gemeenten en bewindvoerders. Onze medewerkers worden onder meer gestuurd op integer handelen in uw belang. Zij ontvangen geen beloning die gekoppeld is aan omzet.

Provisie/vergoeding nieuwe klant

De inzet van De VoorzieningenWijzer leidt ertoe dat sommige deelnemers besluiten over te stappen naar een andere marktpartij (bijvoorbeeld een zorgverzekeraar). Indien deze marktpartijen daar normaal gesproken een vergoeding voor betalen, dan ziet Zorgweb af van deze vergoeding om volstrekt onafhankelijk te zijn. Zorgweb heeft dus geen belang en geen financieel voordeel bij een overstap van een deelnemer.